top of page

Privacyverklaring

Doel

Welke persoons-gegevens

Grondslag

Administratie

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Telefoonnummer

KvK nummer

Betalingsgegevens

Uitvoering van overeenkomsten en facturatie

Bewaartermijn

Indien je klant wordt of bent voor deze termijn of langer.

Ontvangers

Onedrive

Aanvragen verwerken

Naam

E-mailadres

Optioneel: organisatie en functie

Bij informatie-aanvraag of aanvraag van gratis producten of voorbeelden

Indien je klant wordt of bent voor deze termijn of langer. Anders maximaal 6 maanden.

Onedrive

E-mail lijst (delen van informatie, nieuws en persberichten)

Naam

E-mailadres

Organisatie (optioneel)

Versturen van tot 8 nieuwsbrieven per maand

Gedurende de inschrijving

Onedrive

Mailchimp

Dit is de privacyverklaring van OnboardingPro, gevestigd te Dijkstraat 3, 6678 AX, Oosterhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69466548, hierna te noemen: ‘OnboardingPro’.

 

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement? Stel ze gerust per e-mail aan: hallo@onboardingpro.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14 april 2020.

In onderstaande tabel kun je zien met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat de voorkeuren zoals locatie- en taalinstellingen worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites worden bezocht en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven voordat deze cookies gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig indien het alleen technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internet instellingen te wijzigen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt OnboardingPro jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het werk, tenzij OnboardingPro wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan derden. In de eerder getoonde tabel kun je het overzicht vinden van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en het verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht OnboardingPro te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij OnboardingPro op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal OnboardingPro deze verwijdering doorgeven aan alle organisaties die de betreffende gegevens van de OnboardingPro hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

OnboardingPro treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Minderjarigen

Indien je je als minderjarige (dus als je nog geen 18 bent) wenst te registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van je ouder of voogd te krijgen.

 

Actuele privacyverklaring

OnboardingPro past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds een recente versie van de privacyverklaring te downloaden zijn.

 

Contact

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of OnboardingPro wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen met: Mariska Karssemakers, hallo@onboardingpro.nl. Ook voor klachten kun je terecht bij Mariska Karssemakers.

bottom of page